Podsumowanie roku 2022 w Katowicach

W dniu 31 maja 2023 roku, prezydent Katowic przedstawił radnym „Raport o stanie miasta Katowice 2022”, który zawierał następujące informacje:

  • W ciągu ostatniego roku Katowice wybudowały ponad 6 km nowych dróg rowerowych.
  • Trzeci basen miejski, z planowanej puli basenów, został otwarty.
  • Na ulicy Asnyka otwarto nowy obiekt sportowy.
  • Oddano do użytku stanicę żeglarską przy stawie Morawa.
  • Zakończono przebudowę węzła drogowego w Giszowcu.

Raport przedstawiał również działania podejmowane przez miasto w 2022 roku w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, Budżetu Obywatelskiego oraz przyjętych uchwał Rady Miasta. Dokument ten został przekazany radnym i będzie poddany dyskusji na czerwcowej sesji Rady Miasta Katowice oraz na posiedzeniach komisji Rady Miasta.

W raporcie wymieniono także nagrody i wyróżnienia, które Katowice otrzymały w ubiegłym roku. Wśród nich znalazły się m.in.: nagroda „Zielony Orzeł Rzeczpospolitej” w kategorii Samorząd, 1. miejsce w rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu według miesięcznika „Forbes”, tytuł miasta przyjaznego inwestorom, nagroda za projekt sklepów socjalnych w konkursie Duże Miasta, wyróżnienie za konkurs „Kopalnia Start-upów” w plebiscycie Innowacyjny Samorząd 2022 oraz tytuł Perły Samorządu 2022. Dodatkowo, prezydent Katowic został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego za wybitną pracę na rzecz pogłębiania przyjaźni polsko-węgierskiej i wzmacnianie współpracy miast partnerskich.