Podwyżka podatków od nieruchomości w Katowicach: czy warto się obawiać?

Wraz z nadchodzącą sesją rady miejskiej, mieszkańcy Katowic mogą spodziewać się potencjalnej zmiany w legislacji dotyczącej podatku od nieruchomości. W projekcie uchwały, nad którą radni będą głosować, znalazło się bowiem postanowienie o maksymalnym możliwym podwyższeniu stawek tego podatku. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, wpłynie to na ceny w 2024 roku, a mieszkańcy Katowic muszą być przygotowani na wzrost wydatków o dość znaczne 15%.

Zwyczajowo, październik jest miesiącem, kiedy rada miasta podejmuje decyzję w kwestii stawek podatku od nieruchomości na następny rok. Plan uchwały już został opracowany i będzie omawiany podczas najbliższego spotkania radnych.

Zgodnie z tym projektem, władze Katowic planują skorzystać z możliwości podwyższenia stawek podatku o wartość odpowiadającą wskaźnikowi inflacji. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po pierwszym półroczu 2023 roku względem tego samego okresu w roku 2022 wyniósł 115. Oznacza to, że inflacja wyniosła 15%. To właśnie o tę wartość gminy mają prawo podwyższyć podatek od nieruchomości – choć nie jest to obowiązkowe.