Powiew zmian w archidiecezji katowickiej: Rzecznik prasowy i księża wizytatorzy

11 września archidiecezja katowicka ogłosiła szereg dekretów, które w większości dotyczą dodatkowych obowiązków, jakie zostaną powierzone niektórym księżom. Zmiany obejmują również przeniesienia niektórych kapłanów do innych parafii, gdzie będą pełnić rolę rezydenta lub pomocy duszpasterskiej.

Wśród najważniejszych zmian znalazło się powołanie nowego rzecznika prasowego. Do tej pory rolę tę pełnił ks. Tomasz Wojtal, który jednak przed okresem wakacyjnym został mianowany na stanowisko kanclerza kurii archidiecezjalnej. Ks. Wojtal opuścił także Gościa Katowickiego, diecezjalny dodatek do Gościa Niedzielnego. Na jego miejsce wyznaczono ks. Rafała Bogackiego, który początkowo przejął tylko obowiązki przy gazecie, a teraz oficjalnie objął również funkcję rzecznika prasowego archidiecezji katowickiej.

Ks. Rafał Bogacki, nowo wybrany rzecznik prasowy, przyznał, że większość zmian już nastąpiła i ewentualne dalsze będą komunikowane na stronie archidiecezji katowickiej.

Należy też zwrócić uwagę na zmiany dotyczące księży wizytatorów. Ks. Tomasz Wojtal został również powołany do odpowiedzialności za formację nowo wyświęconych kapłanów i razem z innymi księżmi, wyznaczonymi przez arcybiskupa, będzie odwiedzał parafie w celu nadzoru duszpasterskiego, kancelarii parafialnej i finansów. Wśród kapłanów uzyskujących tę funkcję są także ks. Jarosław Ogrodniczak, dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej oraz proboszcz parafii na osiedlu Witosa w Katowicach, oraz ks. Bogdan Kania, który pracuje w wydziale duszpasterskim jako rektor kaplicy przy Silesii City Center i jest odpowiedzialny między innymi za ewangelizację.