Proces rekrutacji do katowickich przedszkoli i szkół podstawowych, rok szkolny 2024/2025

Proces rekrutacji do placówek oświatowych na obszarze Katowic został oficjalnie zainaugurowany. W tym roku szkolnym, Urząd Miasta Katowice oferuje ponad 8000 miejsc w przedszkolach oraz przekracza 2400 miejsc w szkołach podstawowych. Te miejsca są przeznaczone dla młodych uczniów, którzy będą kontynuować swoje edukacyjne podróże od września 2024 roku.

Pomocne formularze dostępne online ułatwią rodzicom proces zgłaszania swoich dzieci do miejskich przedszkoli. Dzięki takiemu rozwiązaniu, rodzice mogą wybrać odpowiednie dla swojego dziecka miejsce w dowolnym przedszkolu na terenie Katowic.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych są nieco inne. Chociaż możliwość wyboru dowolnej szkoły jest dostępna, priorytetem jest zasada rejonizacji. Rodzice mają możliwość zgłoszenia swojego dziecka do dowolnej szkoły, jednak pierwszeństwo mają dzieci z danego rejonu.

– Z myślą o ułatwieniu procesu zgłaszania dzieci do przedszkoli lub szkół podstawowych, podobnie jak w poprzednich latach, udostępnimy formularze internetowe. Te wsparcie pomoże rodzicom wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do zapisania dzieci do miejskich placówek – podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa w swoim oficjalnym oświadczeniu prasowym.