Rekordowy rok dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”

W czerwcu 2023 roku oraz całym pierwszym półroczu tego samego roku, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, zarządzany przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), zanotował historycznie najwyższą liczbę obsłużonych pasażerów. Według informacji podanych przez spółkę GTL, rok 2023 jest niezaprzeczalnie najbardziej owocny pod względem przewozów pasażerskich w historii katowickiego lotniska.

Sukces ten został skomentowany przez prezesa GTL, Artura Tomasika. Potwierdził on, że 2023 rok będzie z pewnością zaliczany do najlepszych w historii działalności Katowice Airport pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Wyniki te są efektem podsumowania danych za czerwiec 2023 roku oraz pierwsze półrocze tego samego roku. Bez wątpienia stanowią one dowód na ogromny rozwój i popularność katowickiego portu lotniczego.