Wytyczono datę nadsyłania ofert na konstrukcję nowych wiaduktów w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, sekcja katowicka, zdecydowała o wyznaczeniu 18 sierpnia 2023 roku jako terminu składania propozycji cenowych w ramach przetargu. Celem tej procedury jest znalezienie wykonawcy do budowy nowych wiaduktów wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach, które będą przerzucone nad drogą S86.

Nowe konstrukcje mają na celu zastąpienie obecnie istniejących, mocno zużytych obiektów. Te stare wiadukty powstały jeszcze w latach 80-tych XX wieku i obecnie wymagają kompleksowej modernizacji. W świetle tych realiów, decyzją GDDKiA padło na budowę całkowicie nowych wiaduktów. Projektowane obiekty będą miały imponujące rozmiary – około 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości każdy.