Rektorskie Dni Wolne dla uczniów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na prośbę Parlamentu Studenckiego

Na podstawie wniosku zgłoszonego przez Parlament Studencki, w trosce o studentów uczestniczących w zbliżających się Juwenaliach Śląskich, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Sławomir Smyczek, udzielił zgody na wprowadzenie dni rektorskich. To specjalne dni wolne od zajęć dydaktycznych, które objęły studentów I i II stopnia studiujących na katowickim kampusie tejże uczelni. Wyjątkowe dni wolne będą obowiązywały 23 i 24 maja bieżącego roku.

Fakt uczestnictwa w Korowodzie planowanym na 21 maja br., stanowi dodatkowo podstawę do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. W tym celu, osoby zainteresowane są zobligowane do skontaktowania się bezpośrednio z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który zarządza procesem usprawiedliwiania nieobecności.