RENEGADE/SAREX – 23 – ćwiczenia wojskowe w mieście

W dniach 17-26 maja br. w Katowicach odbędzie się ćwiczenie o kryptonimie „RENEGADE/SAREX – 23”, mające na celu określenie procesu przekazywania ostrzeżeń o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Ćwiczenie to ma na celu zbadanie skuteczności systemu ostrzegania mieszkańców przed potencjalnym zagrożeniem ze strony obiektu powietrznego o statusie RENEGATE.

W razie uruchomienia systemu ostrzegania będą emitowane sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego obiektu powietrznego. W związku z tym, na terenie Katowic mogą zostać uruchomione syreny alarmowe z odpowiednimi sygnałami: ogłoszenie alarmu, czyli dźwięk modulowany trwający 3 minuty, oraz odwołanie alarmu, czyli dźwięk ciągły trwający również 3 minuty.

W trakcie ćwiczenia, procedurę alarmowania na terenie miasta Katowice będzie realizować Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które otrzyma informację o zagrożeniu z powietrza i przekaże odpowiednie ostrzeżenia do mieszkańców. W przypadku uruchomienia syren alarmowych, zaleca się zachowanie spokoju i przestrzeganie wytycznych wydanych przez władze miasta.