Rewitalizacja Stargańca – nowe miejsce do wypoczynku dla mieszkańców Katowic i Mikołowa

Władze Katowic zakończyły modernizację terenów wokół stawu Starganiec, który jest usytuowany przy granicy między Katowicami a Mikołowem. Było to miejsce dawnego ośrodka wypoczynkowego. Całość inwestycji pochłonęła kwotę 6,8 mln zł i doprowadziła do powstania kąpieliska z boiskami i ścieżkami spacerowymi. Uroczyste otwarcie tego obszaru zaplanowane jest na 26 sierpnia.

W swoim programie wyborczym z 2018 roku, obecny prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiedział rewitalizację Stargańca razem z modernizacją kilku innych parków w mieście. W październiku tego samego roku, przedstawiciele władz Katowic, Mikołowa oraz Lasów Państwowych podpisali list intencyjny dotyczący rewitalizacji omawianego terenu.

Podczas wtorkowego spotkania na którym podsumowywano cały proces rewitalizacji, obecni byli między innymi prezydent Katowic i burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. Marcin Krupa z satysfakcją podkreślił, że „Starganiec, który przeszedł całkowitą metamorfozę w ostatnich tygodniach, jest teraz dostępny dla mieszkańców”. Prezydent podkreślił również, że głównym celem inwestycji było zagospodarowanie plaży oraz adaptacja małego stawu na kąpielisko. Dodatkowo, na terenie zostały wybudowane altany i dwa boiska do siatkówki plażowej.

Całość inwestycji obejmowała obszar o powierzchni około 16 ha. Modernizacja dotyczyła przede wszystkim terenów wokół stawu. Urządzona została plaża, zbudowany pomost częściowo stały, a częściowo pływający oraz wytyczono ścieżki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz tego, na terenie można korzystać z leżaków czy ławek, a także altan piknikowych.