Rola edukacji ekologicznej – inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach

Zagadnienia związane ze smogiem czy segregacją odpadów stają się środkowym punktem dyskusji podczas spotkań oraz lekcji organizowanych przez katowicki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie edukacji w zakresie ochrony środowiska, Fundusz angażuje specjalistów do prowadzenia zajęć. Są one skierowane zarówno do przedszkolaków jak i uczniów szkół różnego stopnia – tłumaczy Marzena Kapek, dyrektor Programu Czyste Powietrze.

Wykłady i warsztaty prowadzone są w różnych formach, a ich tematyczność obejmuje szeroko pojęty kontekst ekologii. Zajęcia cieszą się sporą popularnością, co nie tylko potwierdza zainteresowanie społeczeństwa tymi kwestiami, ale także przyczynia się do pozytywnych zmian w aspekcie ekologicznym.

Prowadzone podczas spotkań doświadczenia z zakresu fizyko-chemii mają na celu ukazanie problemów związanych z degradacją środowiska. Do ilustracji wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym narzędzia elektroniczne. Zajęcia mają charakter interaktywny i oferują bezpośredni kontakt z ekspertami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, a odbywają się nie tylko w przedszkolach, ale również w szkołach podstawowych i średnich.