Rosnący wpływ Katowic i GZM na sektor nowoczesnych usług biznesowych zwiększa atrakcyjność regionu

W ciągu ostatnich lat, obserwujemy stały wzrost znaczenia Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowej Metropolii (GZM) w kontekście nowoczesnych usług biznesowych. W ciągu ostatnich pięciu lat, zatrudnienie w ośrodkach świadczących usługi w tych lokalizacjach wzrosło aż o 60 procent. W praktyce oznacza to utworzenie prawie 12 tysięcy nowych miejsc pracy.

Samoanaliza pokazuje, że tylko w ciągu ostatniego roku liczba dostępnych stanowisk pracy powiększyła się o ponad 2250. To daje średnią wartość blisko 190 nowych miejsc pracy co miesiąc. Analiza z pierwszego kwartału 2023 roku pokazuje, że udział miasta Katowice i GZM w całkowitym zatrudnieniu w sektorze usług biznesowych wynosił 7,3 procent. To stawia te obszary w czołówce polskich regionów pod względem rozmiarów branży.

Zgodnie z najnowszym raportem „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Katowicach”, miasto to utrzymuje się na czele listy miast specjalizujących się w obszarze usług biznesowych. Dodatkowo, Katowice umacniają swoją pozycję jako lidera w dziedzinie wysokiej jakości usług specjalistycznych opartych na wiedzy (KIBS).