głosowanie w budżecie obywatelskim

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 228 projektów lokalnych i 29 ogólnomiejskich. Teraz katowiczanie mogą zdecydować, które z nich zostaną zrealizowane. Między 6 a 19 września 2021 roku mieszkańcy mogą wybierać projekty do realizacji w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną, a swój głos oddać mogą wszyscy katowiczanie, w każdym wieku.

Rekordowa ilość wniosków

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 330 wniosków, z czego aż 80% zostało pozytywnie zweryfikowanych, co jest wynikiem rekordowym. Dzielnica Giszowiec okazała się jedyną, w której wszystkie zgłoszone projekty pozytywnie przeszły weryfikację formalną, jak i merytoryczną.

Problematyka zgłaszanych projektów

Mieszkańcy najchętniej zgłaszali do budżetu zadania niezwiązane z inwestycjami w terenie, np. poszerzenie oferty książkowej i komiksowej w bibliotekach czy organizacja warsztatów i wydarzeń kulturalnych w dzielnicach. Pojawiły się także projekty dotyczące remontów dróg oraz utworzenia nowych miejsc parkingowych, stworzenia ścianki tenisowej w Dolinie Trzech Stawów, wielofunkcyjnego boiska na Burowcu czy ławek fitness w Parku Murckowskim. Wiele pomysłów było związanych również z infrastrukturą rowerową, np. wymiana nawierzchni ścieżek rowerowych czy przebudowa skrzyżowań.

Ciekawymi propozycjami były też instalacja kamer podłączonych do systemu monitoringu miejskiego, zapewniających większe bezpieczeństwo w dzielnicach: Bogucice, Dąbrówka Mała, Zarzecze. Mieszkańcy pomyśleli również o środowisku: wśród projektów pojawił się pomysł zakupu profesjonalnych fotopułapek do walki z nielegalnymi wysypiskami śmieci oraz propozycje rewitalizacji zielonych skwerów w mieście.

Listę poddanych pod głosowanie zadań możecie znaleźć na stronie Budżetu Obywatelskiego Katowic.