policja

Składowisko nielegalnych odpadów namierzone

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy odkryli kolejne nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów. Alarmują, że w zatrważającym tempie rośnie liczba takich miejsc, które zagrażają środowisku. Tym razem wysypisko znaleziono na terenie województwa łódzkiego. 

Grupę dochodzeniową z Częstochowy powołał Komendant Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na co dzień funkcjonariusze zajmują się tropieniem nielegalnych składowisk odpadów. Dzięki takim działaniom, udało się ujawnić kolejne miejsce składowania niebezpiecznych substancji.

Zagrożenie dla człowieka i środowiska

W Babsku, w województwie łódzkim, na terenie hali o powierzchni około 2 tys. mkw. przestępcy składowali 872 tony odpadów chemicznych. Pobrano z nich 49 próbek a ich badania wykonane przez biegłego wykazały, że w zmagazynowanych pojemnikach mogą znajdować się substancje zawierające związki niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka. Z kolei sposób składowania odpadów może spowodować skażenie środowiska naturalnego.

Obecnie prokuratura sprawdza źródło pochodzenia niebezpiecznych materiałów oraz miejsce docelowe, gdzie miały zostać przewiezione.

Policja apeluje o czujność

Niebezpieczne odpady, ze względu na ich dużą szkodliwość, trzeba je utylizować wyłącznie w specjalnych zakładach oraz pod ścisłą kontrolą. Dla niektórych dużych firm przemysłowych utylizacja takich odpadów jest bardzo kosztowna i kłopotliwa, dlatego wielokrotnie decydują się one na wywożenie ich w dobrze ukryte miejsca.

Policja apeluje, aby każdy, kto jest świadkiem procederu nielegalnego składowania odpadów, zawiadomił odpowiednie służby. Zgłoszenia można dokonać, dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112. Można to zrobić również przez Internet, zaznaczając na Krajowej Mapie Zagrożeń obszar, w którym może znajdować się nielegalne składowisko.