Spór pomiędzy firmą Szkoła w Chmurze a Urzędem Miasta Katowice nadal trwa

Trwający konflikt pomiędzy firmą edukacyjną Szkoła w Chmurze Sp. z o.o., a lokalnymi władzami miasta Katowice nie wydaje się dobiegać końca. Urząd Miasta Katowice postanowił wydać oficjalne oświadczenie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i nieporozumienia dotyczące tego złożonego sporu.

W oświadczeniu wydanym przez Urząd Miasta Katowice czytamy: „Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie naszym uczniom jak najbardziej komfortowych warunków do nauki i rozwoju, oraz gwarantowanie ich bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa zarówno przez publiczne, jak i prywatne placówki edukacyjne. Prawo oświatowe nie pozwala na swobodną interpretację jego przepisów przez samorządy. Naszą rolą jako władz miejskich jest kontrola przestrzegania tych przepisów. Dodatkowo, ważne jest podkreślenie, że nieznajomość prawa nie zwalnia instytucji edukacyjnej z odpowiedzialności za popełnione błędy lub zaniedbania.”

W tym kontekście, w oświadczeniu Urzędu Miasta pojawił się konkretny zarzut pod adresem Szkoły w Chmurze Sp. z o.o.: „23 listopada 2023 roku, organ prowadzący szkołę złożył wniosek o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji, dotyczących zmiany adresu siedziby szkoły z ul. Mieczyków 14 w Katowicach na ul. Gallusa 10 w Katowicach. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, każda osoba prowadząca placówkę edukacyjną ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym nie później niż 14 dni po ich wystąpieniu. W tym przypadku, wymagany termin zgłoszenia został niestety przekroczony.”