Nowoczesne kursy z zakresu dyskusji teologicznych zaproponowane przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej uruchomiło szereg nowatorskich kursów takich jak „Czytamy w Kościele”, „Ekumenizm dla każdego” oraz „Współczesne dyskusje teologiczne”. Propozycje te są skierowane do szerokiego grona odbiorców, a ich celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy teologicznej na różnych płaszczyznach.

Centrum proponuje unikalną formę współpracy z grupami parafialnymi poprzez wspólne tworzenie tzw. „fastryg” – specjalnie dopasowanych spotkań. To swoisty rodzaj haute couture w dziedzinie formacji religijnej. Koncepcja ta powstała jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie proboszczów na profesjonalne wsparcie dla animatorów działających w ramach parafii.

Na początku pojawiły się prośby o stworzenie programu, który mógłby pomóc animatorom w efektywnej realizacji swojej roli. Ze względu na to, że funkcja animatora często jest podejmowana niechętnie (nawet przez osoby aktywne na spotkaniach), Centrum postanowiło zacząć dociekać przyczyn tego stanu rzeczy.

W rozmowach z księżmi, klerykami i animatorami udało się wypracować koncepcję „Fastrygi” – zestaw konkretnych wskazówek pomagających w organizacji i prowadzeniu grup przygotowujących się do bierzmowania. Na tę inicjatywę składa się zarówno podręcznik, jak i kurs „Fastryga w praktyce”, podczas którego omówione są kluczowe aspekty bycia efektywnym liderem grupy.

Magdalena Jóźwik, pracownica Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej, podkreśla, że idea „Fastrygi” jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby działających na rzecz parafii animatorów, a także jest sposobem na zwiększenie ich skuteczności i kompetencji.