Spotkanie przedstawicieli NGO z władzami Katowic w Ministerstwie ds. Samotności

19 marca, we wtorek, odbyło się spotkanie pomiędzy reprezentującymi sektor organizacji pozarządowych działającymi na terenie stolicy Śląska oraz urzędnikami miasta Katowice. Miejsce spotkania to siedziba Ministerstwa ds. Samotności, w której zgromadziło się ponad 40 klubów sportowych oraz organizacji niepaństwowych, które publicznie wyraziły swoje poparcie dla obecnego prezydenta Marcin Krupa, który ubiega się o kolejną, trzecią kadencję.

Podczas konferencji, jej uczestnicy wielokrotnie podkreślali, iż Katowice to miejsce wyjątkowo sprzyjające dla rozwoju środowiska NGO. Zasługa należy tutaj przede wszystkim do polityki miejskiej prowadzonej przez dane władze.

Mikołaj Rykowski, reprezentujący Fundację Wolne Miejsce, wyraził swoją wdzięczność dla otwartości prezydenta Krupy na wszystkie inicjatywy ze strony organizacji społecznych. „Zawsze mówię innym organizacjom społecznym z różnych miast, żeby ich przywódcy zawsze byli tak otwarci na współpracę z nami, jak to ma miejsce w Katowicach” – podkreślał Rykowski.

Inni reprezentanci sektora NGO zwrócili uwagę na pozytywne dla środowiska inicjatywy prezydenta i urzędu miasta. Wśród nich najważniejsze to utworzenie dwóch Centrów Organizacji Pozarządowych (COP), z których korzysta obecnie ponad 250 organizacji. Te miejsca pełnią rolę siedziby dla różnych organizacji, umożliwiającym organizację konferencji i spotkań. Jednak równie istotne jest powołanie do życia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, którego główne obowiązki to koordynacja działań na rzecz NGO oraz zapewnienie bieżącej komunikacji między podmiotami trzeciego sektora a miastem.