Katowicki Las Murckowski bogatszy o 30 nowych pomników przyrody

Podczas ostatniej sesji, Rada Miasta Katowice podjęła jednogłośną decyzję o nadaniu statusu pomników przyrody 30 drzewom rosnącym w Lesie Murckowskim.

Wśród wytypowanych do tego zaszczytu drzew znajdują się przede wszystkim buki pospolite – aż 23 sztuki. Lista pomników uzupełniają natomiast trzy graby pospolite, dwie olszyny czarne oraz pojedyncze egzemplarze jesionu wyniosłego i klonu jawora. Największy z buków może pochwalić się obwodem wynoszącym 486 cm, podczas gdy najmniejszy z grabów ma obwód równy 220 cm.

Każde z tych drzew zostało poddane szczegółowej analizie dendrologicznej za pomocą tomografu ultradźwiękowego. Stan zdrowia badanych drzew jest różny – od bardzo dobrego, po stan mierny. Zdaniem twórców uchwały, nadanie tym drzewom specjalnego statusu ma dwa główne cele. Po pierwsze, ma to na celu wzmocnienie ochrony lokalnej przyrody i bioróżnorodności. Po drugie, ma to służyć celom edukacyjnym, umożliwiając obserwację drzew w różnych stadiach ich życia, włączając proces naturalnego rozkładu.

W ramach uchwały planowane jest stworzenie Alei Buków, która ma być dostępna dla odwiedzających las. Uchwała spotkała się z pozytywnym odbiorem komisji miejskich ds. infrastruktury i środowiska oraz klimatu. Nabierze ona mocy prawa po upływie 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.