Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 

9 marca rusza nabór wniosków do kolejnej, ósmej z rzędu edycji Budżetu Obywatelskiego (BO) w Katowicach. Na projekty mieszkańców przeznaczonych zostanie łącznie 20,6 mln złotych. Wnioski można będzie składać do 22 kwietnia. Ogłoszenie projektów, które zostaną zakwalifikowane do realizacji, zaplanowane jest na 29 września 2021 roku. 

Ponad 20 mln zł na projekty mieszkańców

Już niedługo, a dokładnie 9 marca, wystartuje nowa edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Tego dnia mieszkańcy mogą zacząć składać wnioski. Będzie to już ósma z rzędu odsłona BO. Miasto deklaruje przeznaczyć na projekty łącznie 20,6 mln złotych. 3 mln z tej kwoty dotyczyć ma wyłącznie ekologicznych inwestycji, realizowanych ramach tzw. zielonego budżetu. Wnioski można będzie składać w terminie od 9 marca do 22 kwietnia. Do 12 maja mają zostać obwieszczone wyniki ich formalnej weryfikacji. Następnie zostaną one poddane weryfikacji merytorycznej, która ma zostać przeprowadzona do 16 sierpnia. Ostatnim etapem jest głosowanie nad tym, które z projektów zostaną zrealizowane. Jego wyniki mają zostać zgodnie z planem, obwieszczone 29 września tego roku. 

Znaczenie BO dla Katowic

Przez ostatnie siedem lat, podczas których ogłaszano Budżet Obywatelski, mieszkańcy Katowic wybrali w sumie 870 projektów, z których aż 700 doszło do skutku. Miasto zyskało m.in. nowe ławki, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca do uprawiania rekreacji, wodny plac zabaw, a także tężnię solankową. W ostatnim czasie odnowiony został też tor saneczkowy. 

Każdego roku BO budzi ogromne zainteresowanie, co wymusza częste aktualizowanie procedur z nim związanych, a także bardzo dokładną weryfikację kategorii przypisanych poszczególnym projektom. Mogą one bowiem mieć charakter albo lokalny, albo ogólnomiejski. Wątpliwości może budzić na przykład kwalifikowanie projektów Ochotniczych Straży Pożarnych jako projektów lokalnych.

Budżet obywatelski (określany również jako budżet partycypacyjny) jest demokratycznym procesem, zapewniającym mieszkańcom możliwość wpływania na to, na co poczynione zostaną wydatki publiczne w danym mieście. To oni sami zgłaszają również swoje propozycje zadań do realizacji, dzięki czemu mają realny wkład w rozwój i modernizację swojej okolicy.