Studia przez komputer – to rozwiązanie dla wszystkich

Ostatnie lata przyniosły duży skok technologiczny i społecznościowy, z którym związane jest między innymi przeniesienie wielu aktywności do Internetu. Korzystanie z niego jest już nie tylko powszechne, ale także łatwe, szybkie i wydajne. Otworzyło to wiele nowych możliwości, z których skorzystały także przeróżne szkoły wyższe, firmy oferujące kursy i dokształcanie, platformy edukacyjne. Okazało się, że dzięki temu skokowi społeczeństwo może edukować się dużo szerzej, niż było to kiedyś.

Zalety kształcenia on-line

Tryb zdalny nauczania ma wiele aspektów pozytywnych. Pozwolił bowiem na większy dostęp do nauki ludziom z różnych środowisk i w różnym wieku. Jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy wybierać w zasadzie między studiami dziennymi a zaocznymi, a każde z nich wymagały obecności na uczelni, zjazdów, poświęcania masy czasu na podróże. Tymczasem dzięki internetowi nie ma już takiej konieczności (może z wyjątkiem sesji, egzaminów czy praktyk). Oznacza to, że na studiowanie online mogą pozwolić sobie osoby, które nie są w stanie robić tego w trybie stacjonarnym. Na przeszkodzie może stać im na przykład praca czy też obowiązki rodzinne jak wychowywanie małych dzieci. Obecnie ich rodzice dużo łatwiej mogą godzić naukę z opieką nad pociechami, podejmując np. studia pedagogiczne online i uczestnicząc zdalnie w zajęciach.

Takie studia są też najzwyczajniej w świecie tańsze – nie trzeba wydawać pieniędzy na dojazdy, zakwaterowanie czy też przeprowadzać się do innego miasta. To wielka szansa dla osób, których zarobki nie są wysokie, a studia stanowią dla nich szansę na poprawę warunków bytowych.

Pamiętajmy także, że właśnie zdalne studia przez internet mogą być rozwiązaniem dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami i można traktować je jako sposób zmniejszania efektu wykluczenia. Specjaliści zwracają uwagę, że takie studia mają także wady, ale wskazują tu zmniejszenie więzi społecznych. Nie słyszy się natomiast zarzutów dotyczących jakości samej nauki.

Edukacja na poziomie

Kształcenie w trybie zdalnym nie sprawia, że poziom zajęć musi być niższy. W końcu prowadzą je ci sami wykładowcy, co w przypadku kształcenia stacjonarnego. Umieją przekazywać wiedzę, a tryb on-line nie stanowi już problemu, jak może było na początku. Obecnie na rynku są uczelnie, jak ULT Świecie, które od wielu lat działają w takiej właśnie formie i robią to z dużym skutkiem. Kształcą młodych (i nie tylko młodych) ludzi na wielu kierunkach i specjalnościach. Szeroka oferta takich uczelni to zresztą kolejna z ich zalet. Szkoła wyższa może mieć problem z rekrutacją na niszowe, specjalistyczne kierunki, co powoduje, że nie jest zainteresowana ich otwieraniem. W przypadku nauki zdalnej, w której mogą uczestniczyć studenci z całego kraju, nie jest to już taką przeszkodą.

Pamiętajmy, że szkoły wyższe kształcące w trybie również podlegają kurateli ministerialnej oraz odpowiednim przepisom. Sami studenci zresztą też są oceniani podobnie, jak na studniach stacjonarnych. Przykładowo obejmuje ich Jednolity System Antyplagiatowy (https://ultswiecie.edu.pl/jak-dziala-antyplagiat-do-prac-dyplomowych/), dzięki czemu można zakładać, że będą autorami wartościowych opracowań i prac magisterskich i licencjackich. Studia online są więc technologicznie i logistyczne prostsze oraz tańsze, ale nie kosztem jakości nauczania, można je więc traktować równoważnie z klasycznymi.