Sztuczna Inteligencja w centrum uwagi na Śląskich Uczelniach – Tydzień z SI pod egidą Profesora Jana Kozaka

Poszczególne dni tego okresu poświęcone zostaną tematyce Sztucznej Inteligencji (SI), a kluczową postacią w teoretycznym i praktycznym odkrywaniu jej tajników jest dr hab. Jan Kozak, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W roli kuratora Tygodnia Sztucznej Inteligencji profesor Kozak podkreśla znaczenie algorytmów dla rozwoju tej dyscypliny, które umożliwiają analizowanie danych, identyfikowanie wzorców, podejmowanie decyzji oraz komunikację na styl ludzki. Zdaniem organizatorów wydarzenia, ta dziedzina nauki stanowi pasjonujące pole do badań i odsłania przed naukowcami niekończące się możliwości. Zapraszają oni każdego, kto chciałby dowiedzieć się, jaki wpływ na otaczającą nas rzeczywistość ma sztuczna inteligencja.

Mimo że temat może wydawać się skomplikowany, jasno zakomunikowano, że spotkania nie będą przeznaczone wyłącznie dla specjalistów. Profesor Kozak zapewnia, że podczas wydarzenia skupią się na odgadnięciu tajemnic SI, zamiast koncentrować się na jej zagrożeniach. Celem jest zrozumienie, jak to narzędzie funkcjonuje oraz jak radzi sobie z generowaniem „inteligentnych” odpowiedzi.

W ramach programu przewidziane są również zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wykładom towarzyszyć będą interaktywne warsztaty z użyciem robotów i dronów. Profesor Kozak podkreśla, że celem tych działań jest pokazanie, jak sztuczna inteligencja może pomóc w przyszłości różnym grupom społecznym, w tym osobom niepełnosprawnym.