Tomasz Pietreczek przestał pełnić funkcję szefa Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Od dnia 31 stycznia 2024 roku Prokuratura Regionalna w Katowicach posiada nowe kierownictwo. Tomasz Pietreczek, który do tej pory pełnił rolę szefa Prokuratury Regionalnej, został odwołany ze swojego stanowiska. Decyzji tej dokonał osobiście Minister Sprawiedliwości, pełniący jednocześnie funkcję prokuratora generalnego.

Nie jest jeszcze jasne, kto zastąpi Tomasza Pietreczka na stanowisku szefa prokuratury. Wiemy jednak, że informacja o zmianie została przekazana wszystkim pracownikom Prokuratury Regionalnej w Katowicach drogą mailową. Polecenie wysłania wiadomości wyszedł od naczelnika wydziału organizacyjnego.

Wiadomość przekazana pracownikom brzmiała następująco: „Pragnę Państwa powiadomić, że z dniem 30 stycznia 2024 roku Pan Prokurator Tomasz Pietreczek został odwołany z funkcji Szefa Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W związku z powyższym proszę o kierowanie wszelkiej korespondencji do podpisu do Zastępców, zgodnie z obowiązującym podziałem czynności”. To oznacza, że wszelka korespondencja powinna być teraz kierowana do zastępców.