Trzecia edycja Zielonego Budżetu w Katowicach z funduszem 3 mln zł na eko-projekty

Za nami kolejny rok, kiedy mieszkańcy Katowic mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na zielone projekty w ramach popularnej inicjatywy Zielony Budżet. Tegoroczna edycja startuje 11 marca, a wnioski można składać do 8 kwietnia za pośrednictwem internetowego formularza dostępnego na stronie bo.katowice.eu.

Każdy złożony wniosek poddawany jest szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej. Po tej weryfikacji, specjalnie wyznaczona komisja, w skład której wchodzą urzędnicy i zewnętrzni specjaliści, podejmuje decyzję o wyborze najbardziej wartościowych projektów. Wybrane pomysły zostają następnie zrealizowane w przyszłym roku. Jak co roku, również i tym razem na realizację zaproponowanych projektów przeznaczono łącznie 3 mln złotych. Z tej puli 2,4 mln zł podzielono na 22 dzielnice miasta jako wsparcie dla lokalnych inicjatyw, natomiast pozostałe 600 tys. złotych przeznaczono na projekty o zasięgu ogólnomiejskim.

„Największą wartość mają projekty, które są korzystne dla naturalnego środowiska i dobrostanu zwierząt. W ramach tej inicjatywy realizowane są różnorodne zadania – od zazieleniania przestrzeni publicznych, poprzez rewitalizację zieleni skwerów i parków, aż po tworzenie kwietnych łąk. Nie zapominamy także o projektach związanych z programami na rzecz zwierząt” – wyjaśnia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.