Obchody Dnia Nauki Polskiej w Katowicach – Europejskim Mieście Nauki 2024

Na przestrzeni całego 2024 roku, w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, Katowice goszczą różnorodne wydarzenia. Te spotkania są zorganizowane wokół pięćdziesięciu tygodni tematycznych, które skupiają się na najistotniejszych problemach naukowych, kulturowych i społecznych. Z tej okazji, na cześć Dnia Nauki Polskiej, opracowano publikację zawierającą pięćdziesiąt najważniejszych dokonań śląskiej nauki.

Dzień Nauki Polskiej obchodzimy corocznie 19 lutego, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Od pięciu lat to święto jest szczególnie istotne dla mieszkańców Katowic, które w 2024 roku otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki. W tę wyjątkową okoliczność stworzono specjalną publikację prezentującą 50 kluczowych osiągnięć śląskiej nauki. Zaprezentowano w niej przekrój prac badawczych oraz działań artystycznych realizowanych przez członków Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Publikacja ukazała znaczenie badań naukowych i inicjatyw artystycznych prowadzonych przez śląskie uczelnie w ciągu minionego dziesięciolecia dla procesu transformacji regionu. Zostały one przedstawione w kontekście sześciu głównych tematów, jakie porusza program Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024: zdrowie i jakość życia, klimat i środowisko, przemysły przyszłości, innowacje społeczne, dziedzictwo przemysłowe i kulturowe oraz kreacja i krytyka.