Tychy otrzymują finansowe wsparcie na realizację projektu budowy velostrady

W najbliższym czasie Tychy będą mogły liczyć na finansową pomoc z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która wyniesie ponad 40 tys. zł. Te środki mają zostać przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla części velostrady, którą planuje się przeprowadzić do Katowic. Decyzję o przydzieleniu tych funduszy podjęło Zgromadzenie GZM podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się 27 września br.

Pierwsza płatność dotacji o wartości 40 959 zł będzie przeznaczona na wykonanie wstępnej części projektu, a jej realizacja powierzona została firmie Drocad z Tychów. Całkowity koszt tego etapu przekracza 270 tys. zł. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) pozwoli na wyznaczenie warunków przetargu na projekt i budowę, który będzie realizowany w ramach przyspieszonego trybu „zaprojektuj i wybuduj”. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji planuje się zakończyć na początku nadchodzącego roku. Natomiast prac budowlanych należy spodziewać się w sezonie 2025, a finalizacja całego przedsięwzięcia winna nastąpić nie później niż w połowie 2026 roku.

Planowana metropolitalna ścieżka rowerowa o wysokim standardzie, która ma łączyć Tychy z Katowicami, będzie miała długość 14 km. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na transport między tymi dwoma dużymi miastami i ma na celu skrócenie drogi oraz zminimalizowanie ryzyka kolizji. Ścieżka ta będzie również doskonałym rozwiązaniem dla osób korzystających z różnych środków transportu, ponieważ będzie biegła w pobliżu nowo budowanych stacji kolejowych: Katowice Kostuchna, Katowice Murcki. Będzie to także efektywne połączenie z Velostradą nr 6 prowadzącą z Katowic do Mysłowic, co umożliwi łatwe dotarcie do wielu ważnych miejsc na mapie stolicy Metropolii. Odcinek katowicki będzie miał ok. 7,7 km, a tyski – ok. 6,3 km. Większość trasy przebiegać ma w linii prostej, co umożliwi jej pokonanie bez przesadnego wysiłku w ciągu godziny.