"U progu dnia" – Poranna Refleksja Kapłanów z Katowickiej Archidiecezji

Rozpoczynający dzień felieton, zatytułowany „U progu dnia”, to audycja tworzona przede wszystkim przez księży z archidiecezji katowickiej. Inspiracją do jej treści stają się nie tylko święte pisma biblijne, ale także teksty liturgiczne oraz istotne wydarzenia z życia Kościoła.

Efekt tych inspiracji można usłyszeć na antenie w dni robocze o godzinie 6.15, natomiast w niedzielę program nadawany jest o 7.45. Tak zróżnicowany harmonogram pozwala na dostosowanie się do rytmu tygodnia, umożliwiając słuchaczom codzienny kontakt z duchowym przekazem porannego felietonu „U progu dnia”. Wszystko to sprawia, że program stanowi cenne źródło inspiracji dla wiernych, a także buduje silną więź między Kościołem a społecznością.