Uszkodzone płyty chodnikowe przy dworcu w Katowicach stanowią utrudnienie dla pieszych

Podróżujący pieszo na terenie katowickiego dworca zmagają się z problemem niebezpiecznych, wystających i uszkodzonych płyt chodnikowych. Miejsce zlokalizowane obok Galerii Katowickiej zostało oznaczone taśmą bezpieczeństwa, jednak czas oczekiwania na naprawę nie jest jeszcze znany.

W okresie zimy kwestia zniszczonej nawierzchni na placu otaczającym dworzec oraz Galerię Katowicką staje się cykliczna. Wraz ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, zły stan już mocno zniszczonych płyt pogłębia się. Zarządzenia doraźnych napraw przez miejski zarząd infrastruktury MZUiM są realizowane jedynie na części placu. Nie cała powierzchnia placu Szewczyka, który jest również określany mianem placu Marii i Lecha Kaczyńskich, podlega administracji miasta Katowice.

Sekcja placu najbliższa bocznemu wejściu do centrum handlowego oraz hali dworca kolejowego stanowi teren Galerii Katowickiej i nie jest odpowiedzialnością miejskich służb.