wiezniowie-lesnictwo

Więźniowie ze Śląska będą sadzić drzewa i budować budki lęgowe dla ptaków

W ubiegły poniedziałek Lasy Państwowe podpisały porozumienie ze Śląską Służbą Więzienną w kwestii rozpoczęcia z więźniami współpracy dotyczącej sadzenia drzew, budowy budek lęgowych dla ptaków i prac porządkowych. Są to proste zadania związane z gospodarką leśną i nie wymagają specjalnych kwalifikacji. Na współpracę zgodziły się już służby więzienne z pięciu miast województwa śląskiego.

18 października Śląska Służba Więzienna wyraziła pisemną zgodę na skierowanie więźniów do prostych prac leśnych, które obejmować będą zalesianie obszarów nadleśnictwa, pielęgnacje upraw, oczyszczanie kompleksów leśnych z odpadów, a także hodowlę i odnowę lasów. Więźniowie zajmą się również stolarką, budując budki lęgowe dla ptaków.

Wszystkie prace odbywać się będą w ramach programów resocjalizacyjnych, a jednocześnie będą pogłębiać zasoby wiedzy na temat środowiska, przyrody i gospodarki leśnej. Jak na tę chwilę chęć współpracy wyraziły już zakłady karne w Bytomiu, Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu i Tarnowskich Górach.

Nadleśnictwa już wcześniej współpracowały ze skazanymi

Nie jest to pierwszy program Lasów Państwowych oparty na współpracy z osadzonymi w zakładzie karnym. Na przykład, więźniowie z Tarnowskich Gór brali już udział w zalesianiu kompleksów leśnych, sadząc około 300 sadzonek. Zajmowali się też budową budek lęgowych dla ptaków. Kilkadziesiąt budek lęgowych skonstruowali również osadzeni w Herbach i Cieszynie, wspierając nadleśnictwa w Lublińcu, Koszęcinie i Ustroniu.

Rządowy program resocjalizacyjny „Praca dla więźniów” ma również przynieść więźniom większe zarobki. Dzięki temu będą mogli płacić swoje alimenty i spłacać zadłużenia, a do tego wywiązywać się z innych zobowiązań finansowych i uzyskiwać korzyść zarobkową. Obecnie służba więzienna okręgu katowickiego i pracownicy Lasów Państwowych prowadzą wstępne rozmowy dotyczące warunków współpracy nadleśnictw z osadzonymi w zakładach karnych.