Wykonawca wybrany do przeprowadzenia modernizacji historycznej kamienicy przy ul. Skłodowskiej-Curie 42

Został oficjalnie wybrany wykonawca, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie remontu zabytkowej kamienicy umiejscowionej pod adresem ul. Skłodowskiej-Curie 42. Obiekt o modernistycznej architekturze, którego projekt został stworzony oraz wzniesiony w latach trzydziestych XX wieku przez przedsiębiorstwo o nazwie Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna, zbliża się do nowego etapu swojego istnienia. W wyniku remontu, kamienica zyska nową elewację, a także zostanie właściwie zabezpieczona przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci.

Planowany remont elewacji ma na celu przywrócenie oryginalnego, historycznego wyglądu obiektu oraz poprawienie bezpieczeństwa przechodniów. Modernizację budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 42 przeprowadzi wykonawca, który został wybrany przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

– Modernizacja miejskich budynków to nie tylko zadbanie o ich kondycję techniczną, ale również poprawa jakości życia mieszkańców. Przeprowadzenie takich prac jak termoizolacja ścian, hydroizolacja czy eliminacja czynników szkodliwych dla zdrowia, pozwala mieszkańcom na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem budynków. W efekcie, domownicy mogą cieszyć się komfortowymi warunkami temperaturowymi, a powietrze staje się łatwiejsze do oddychania dla nas wszystkich. Budynek przy ul. Skłodowskiej-Curie 42 to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Katowicach. Dzięki planowanej modernizacji, której koszt wynosi 1,65 mln zł, budynek odzyska swój dawniej blask – komentuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.