Zakończenie realizacji największego projektu wodociągowo-kanalizacyjnego w historii Katowic

W przyszłości Katowice mogą pochwalić się jednym z najbardziej ambitnych projektów związanych z infrastrukturą wodno-ściekową jaki kiedykolwiek podjęto na terenie tego miasta. Projekt, który rozpoczął się w 2016 roku i ma trwać do końca 2023 roku, obejmuje ponad 90 różnych inwestycji o łącznej wartości blisko 369 milionów złotych. Wśród nich są takie przedsięwzięcia jak rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja obiektów oczyszczania ścieków oraz zakup specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, na początku listopada 2023 roku, zaakceptował propozycję poszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dwa dodatkowe zadania inwestycyjne. Decyzja ta wiązała się także z przyznaniem dodatkowego dofinansowania dla całego projektu w kwocie około 10 mln złotych.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, komentuje: „Nowoczesny i efektywny system kanalizacji to nie tylko komfort i bezpieczeństwo dla mieszkańców, ale także gwarancja czystszego i zdrowszego środowiska. Umożliwia on odprowadzanie ścieków sanitarnych bezpośrednio do oczyszczalni i ich odpowiednie oczyszczanie, co przekłada się na ochronę wód gruntowych i rzek. Dlatego w Katowicach kontynuujemy prace modernizacyjne, które usprawniają działanie sieci kanalizacyjnej. Właśnie dobiega końca realizacja największego projektu w historii miasta – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano 91 różnych zadań o łącznej wartości 369 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty, czyli około 185 milionów złotych, udało nam się pozyskać z zewnętrznych źródeł, takich jak Fundusz Spójności UE.”