Zakończono kolejny etap X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

W Katowicach zakończono kolejną fazę dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wyniki weryfikacji merytorycznej okazały się pozytywne dla 230 wniosków, co stanowi blisko 78% ogółu zgłoszeń. Głosowanie na projekty, które mają być sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego, zaplanowane jest na okres od 11 do 24 września.

W bieżącym roku do katowickiej instytucji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 296 projektów, które zostały przekazane przez 216 osób. Ogólna summa przewidywanych wydatków na realizację wszystkich zgłoszonych zadań przekracza 58 milionów złotych. W ciągu pierwszego etapu oceny, formalnej weryfikacji, poddano 283 wnioski. W kolejnym etapie dwa wnioski zostały wycofane przez ich autorów, natomiast dwie inne propozycje zostały połączone. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 230 projektów, wśród których znalazło się 22 zadania o charakterze ogólnomiejskim. Całkowita suma projektów, które zdobyły pozytywne oceny wynosi ponad 36,5 milionów złotych, z czego ponad 12,3 milionów złotych stanowią zadania o skali całego miasta.

Największe koszty przewiduje projekt ogólnomiejski, który zakłada budowę obiektu sportowego dla lekkoatletów oraz remont chodników i placu znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 58 na osiedlu Tysiąclecia. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na około 3 miliony złotych. Wszystkie projekty zgłoszone z czterech dzielnic: Śródmieścia, Bogucic, Dąbrówki Małej i Podlesia, zostały pozytywnie zweryfikowane. Najwięcej projektów uzyskało pozytywną ocenę w dzielnicach: Ligota-Panewniki (21), Bogucice (16) oraz Kostuchna (13).