Zapowiedź istotnych modyfikacji w organizacji ruchu drogowego w Katowicach ze względu na remont wiaduktu

Kierowcy i piesi korzystający z ulic Katowic powinni być gotowi na znaczące zmiany w najbliższym czasie. A wszystko to za sprawą planowanych prac przygotowawczych, które wprowadzą nową organizację ruchu na ul. Wiosny Ludów.

15 stycznia ma zostać zapoczątkowany proces przygotowań do przebudowy wiaduktu kolejowego znajdującego się przy wymienionej ulicy. Całość jest integralną częścią większej inwestycji realizowanej na linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Płd. W trakcie wykonywania tych prac przewidziane jest przesunięcie przęsła wiaduktu. Dzięki temu możliwe będzie przystąpienie do dalszych etapów modernizacji tego obiektu, a także dostosowanie go do 5-torowego układu torów.

Od 15 stycznia do 2 lutego zaplanowane jest całkowite zamknięcie przejazdu pod owym obiektem dla pojazdów samochodowych oraz przechodniów. Jednakże, ci, którzy korzystają z tramwajów, mogą być spokojni – ruch tramwajowy pozostanie nienaruszony. Dla kierowców zostaną przygotowane specjalne objazdy, które pozwolą na omijanie miejsca prowadzonych prac.