Zapowiedź przemian na Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach do roku 2030

W najbliższej dekadzie, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, będzie niezwykle dynamicznie rozwijał się. Przewiduje się, że do 2030 r., port lotniczy przejdzie gruntowną transformację, podczas której prawie wszystko ulegnie zmianie. Wśród planowanych inwestycji znajduje się budowa nowego terminalu pasażerskiego wyposażonego w rękawy do samolotów oraz tunel prowadzący do stacji kolejowej. Dodatkowo, powstaną nowe miejsca parkingowe: wielopoziomowy parking oraz dwa parkingi terenowe. Jako element integracji różnych środków transportu, przewiduje się także utworzenie multimodalnego węzła przeładunkowego z bocznicą kolejową.

Planowane inwestycje są odpowiedzią na dynamicznie rosnący ruch pasażerski. Jak zapowiada Artur Tomasik, prezes GTL S.A., zarządzający śląskim portem lotniczym, liczba obsługiwanych pasażerów ma przekroczyć granicę 10 milionów po 2033 roku. W związku z tym, konieczne jest tworzenie infrastruktury odpowiednio dostosowanej do coraz większej liczby podróżujących.

Związek pomiędzy rosnącym ruchem pasażerskim a rozbudową infrastruktury portu jest niezaprzeczalny i stanowi kluczowy element strategii inwestycyjnej lotniska na lata do 2030 roku. To plany pełne ambicji i odwagi, które będą kontynuacją dotychczasowych działań mających na celu rozwój portu. Inwestycje trwają cały czas i nie brakuje tu nowych projektów. Obecnie trwa finalizacja projektu budowy bocznicy kolejowej na terenie dawniej należącym do wojska, który został uprzednio oczyszczony i poddany rewitalizacji.