PKP Polskie Linie Kolejowe planują nowy przystanek na trasie Kraków-Katowice

Powołując się na niedawno podpisaną umowę, PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły, że w miejscowości Pisary, znajdującej się na trasie kolejowej łączącej Kraków i Katowice, powstanie nowy przystanek. Miejscowość ta leży w gminie Zabierzów, a sama realizacja projektu ma zakończyć się przed końcem nadchodzącego roku.

Umowa o inwestycji została uroczyście podpisana pod okiem Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka. Podczas ceremonii minister zaznaczył, że budowa nowego przystanku w Pisarach, nieopodal Krzeszowic, jest częścią tzw. programu przystankowego. Program ten ma na celu ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego obywateli, poprzez umożliwienie im większego dostępu do usług transportu kolejowego.

Adamczyk podkreślił założenia programu mówiąc: „Chodzi o to, by wszyscy mieszkańcy obszarów w sąsiedztwie linii kolejowej mogli korzystać jak najczęściej i w jak największym stopniu z transportu kolejowego. Chcemy, aby poza hałasem i innymi uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem kolei, przede wszystkim mieli oni możliwość korzystania z jej dobrodziejstw”.