Zielony Budżet w Katowicach – ruszyła kolejna edycja

Już po raz czwarty mieszkańcy Katowic będą mogli składać wnioski w ramach zielonego budżetu miasta. Zgłoszenia będą przyjmowane od 4 kwietnia br. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy Katowic mogą zagospodarować 3 mln zł. Pieniądze zostały podzielone między 22 dzielnice miasta, a także przeznaczono pulę na projekty ogólnomiejskie.

„Poprzednie edycje Zielonego Budżetu miasta Katowice pokazały, że mieszkańcy doskonale wiedzą, czego potrzebują w swoim otoczeniu oraz potrafią wskazać, które działania proekologiczne są dla nich najważniejsze. Ubiegłoroczny rekord 222 zgłoszonych pomysłów do Zielonego Budżetu jest tego potwierdzeniem. Jestem przekonany, że również w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne w naszym mieście” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty od 4 do 28 kwietnia za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie bo.katowice.eu. Następnie wniosek przechodzi weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybiera najciekawsze projekty do realizacji w nadchodzącym roku.