Zmiany w systemie parkowania w Katowicach: pierwsze podsumowanie po tygodniu od wprowadzenia nowych przepisów

Miesiąc grudzień przyniósł istotne zmiany w regulaminie parkowania w centrum Katowic. Po tygodniu od ich wprowadzenia, władze miasta podjęły się oceny skuteczności nowych zasad. Z ich obserwacji wynika, że choć liczba osób uchylających się od opłat za parkowanie maleje, konieczne staje się dokonanie pewnych korekt.

Katowicka administracja zaprezentowała swoje spostrzeżenia na temat nowego systemu parkowania w centrum miasta, który zaczął funkcjonować dokładnie siedem dni wcześniej. Zauważono, że ilość wolnych miejsc parkingowych wzrosła, a incydenty nieuiszczania opłat za postój są rzadkością.

Głos w tej sprawie zabrał również Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. Podkreślił on, że wydano już blisko 9 tysięcy specjalnych kart parkingowych dla mieszkańców. Pozwalają one na korzystanie z uprzywilejowanych miejsc postojowych na terenie całej strefy. W ramach pierwszych kontroli tego nowego systemu, przeprowadzanych w sposób mniej tradycyjny, bo nie wymagający bezpośredniej obecności kontrolera na miejscu, zanotowano zaledwie kilkanaście przypadków niezapłaconego postoju.