Katowice znów się zazielenią

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach wybrał najlepszą ofertę na zakup prawie 350 drzew, które zostaną zasadzone w różnych miejscach miasta. Cztery firmy wzięły udział w przetargu. ZZM przeznaczy prawie pół miliona złotych na ten cel. Oferty przedstawiane przez firmy wynosiły od 205 tys. zł do prawie 540 tys. zł. Następnym krokiem jest podpisanie umowy na dostarczenie drzew.

W różnych lokalizacjach w Katowicach pojawią się nowe drzewa, między innymi na ulicy Lwowskiej, między ulicą Magazynową a Bagienną, na ulicy Pośpiecha, na skrzyżowaniu ulicy Chorzowskiej i Złotej, na ulicy Śląskiej oraz w Parku Kościuszki. Wybrane przez ZZM drzewa do zasadzenia to klony jawory, lipy drobnolistne „Rancho”, jabłonie, klony pospolite, dęby szypułkowe i jarzęby mączne. Cztery firmy zgłosiły się do przetargu na dostawę drzew, a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Boot&Hortorus, wyceniając wykonanie zadania na nieco ponad 205 tys. zł. Wkrótce zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą na dostarczenie drzew.

Wszystkie drzewa muszą spełniać wysokie standardy jakościowe. Takie jak zachowanie charakterystycznych cech dla danego gatunku, takich jak wysokość, szerokość i długość pędów. Drzewa powinny mieć odpowiednie proporcje między bryłą, pniem i koroną. Rośliny muszą być zdrowe, bez objawów chorób, szkodników, uszkodzeń mechanicznych, martwicy czy pęknięć kory. System korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty, zwarty, odpowiedniej wielkości w stosunku do wysokości drzewa. Dodatkowo korzenie muszą być zabezpieczone tkaniną, która rozłoży się w ciągu półtora roku od zasadzenia. Korona drzew powinna być dobrze ukształtowana, symetryczna, zgodna z typowym rozgałęzieniem dla danego gatunku i odmiany drzewa. Nie może posiadać rozgałęzień pod ostrym kątem, które mogłyby później prowadzić do rozłamania korony. Oceniane jest również odpowiednie zabarwienie liści i igieł, typowe dla danego gatunku, bez plam wskazujących na obecność choroby lub szkodników.