Apel dotyczący konieczności odśnieżania

Główny Inspektoriat Nadzoru Budowlanego wystosował apel do administratorów wszystkich obiektów budowlanych jakie znajdują się na terenie Katowic. Chodzi o regularne odśnieżanie dachów budynków, gdy tylko pojawią się opady śniegu.

Jak czytamy w komunikacie:

„Zważywszy na prognozy przewidujące występowanie w najbliższym czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania z dachów budynków nadmiaru śniegu oraz sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków”.

Taki komunikat ma na celu przypomnienia właścicielom o ich obowiązku, co wynika z art. 61 pkt 2 ustawy Prawa budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351). Czytamy w nim, że „właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury”. Niewypełnienie powyższych obowiązków grozi osobom odpowiedzialnym kara grzywny lub pozbawienia wolności.