Termomodernizacja budynków ruszyła pełną parą

Miasto postanowiło walczyć z zanieczyszczeniem powietrza czy smogiem. Odpowiedzią na zmiany klimatyczne oraz nieuchronne podwyżki cen, zaczęto modernizować źródła ogrzewania w różnych budynkach na terenie Katowic.

„Katowice działają na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2022 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę prawie 8 tysięcy źródeł ciepła. Z czego ponad 1,8 tys. pieców wymieniono w rekordowym 2022 roku” – wymienia prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Oprócz wymiany pieców straż miejska przeprowadza przeglądy pieców. Wykonuje się również remonty cieplne urządzeń komunalnych, np. kompleksowy projekt termomodernizacji ponad 40 takich domów na łączną kwotę ponad 127 mln zł, zbliża się ku końcowi. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach regularnie przeprowadza termomodernizacje następujących domów, które są korzystne nie tylko pod względem zużycia energii, ale także jakości. W roku 2022 na takie prace wydano około 12,5 miliona złotych. W efekcie końcowym, przyczyniło się to do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania w modernizowanych budynkach.