bezpieczne śródmieście

Bezpieczne Śródmieście

Katowice wdrażają oparty na czterech filarach program „Bezpieczne Śródmieście”. To projekt oparty na konkretnych działaniach, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w centrum miasta.

Jak podkreśla prezydent Marcin Krupa, Katowice wprowadzając oparty na czterech filarach program „Bezpieczne Śródmieście” chcą po pierwsze zminimalizować częstotliwość występowania różnych incydentów, a po drugie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Władzom miasta zależy także na ścisłej współpracy ze społecznościami lokalnymi.

I filar: współpraca z policją

W ramach programu do pracy kieruje się policjantów patrolujących miasto w ramach tzw. służby ponadnormatywnej. To dodatkowe patrole finansowane przez Urząd Miasta w Katowicach. Wzmacniają one regularną służbę w centrum miasta podczas weekendów, kiedy wieczorami i nocą można zaobserwować większą liczbę osób, zwłaszcza w okolicach lokali gastronomicznych i klubów.

II filar: więcej strażników miejskich

Zgodnie z decyzją prezydenta Katowic, szeregi Straży Miejskiej zasilą nowi strażnicy miejscy – przewidziano dodatkowe dwadzieścia etatów.  Wszystko po to, aby patrole częściej mogły pojawiać się w Śródmieściu. Poza tym zatrudnionych będzie dodatkowo czterech cywilów, którzy będą wypełniać obowiązki strażników, co przełoży się na większą liczbę funkcjonariuszy w terenie. W efekcie na obszarze Katowic ulice będzie patrolowało 82 strażników – a większość z nich skierowana zostanie do centrum miasta. Strażnicy pełniący patrole terenowe otrzymają miesięczne dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 300 zł brutto.

III filar: rozbudowany monitoring

W Katowickim Inteligentnym Systemie Monitoringu i Analizy (KISMIA) na ten moment działa 277 kamer. Są to m.in. kamery umieszczone przy głównych ulicach, nagrywające tablice rejestracyjne pojazdów, które wjeżdżają i wyjeżdżają z Katowic.

W centrum miasta będzie zainstalowanych co najmniej 20 nowych kamer. Do ich obsługi miasto zatrudni pięciu nowych operatorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeden z nich będzie skupiał się wyłącznie na monitoringu Śródmieścia i współpracował ściśle ze strażnikami miejskimi patrolującymi ten obszar.

IV filar: wspólnota mieszkańców

Dla powodzenia programu „Bezpieczne Śródmieście”  ważna jest także współpraca z mieszkańcami. Władze miasta zleciły m.in. wykonanie we wszystkich dzielnicach ankiet, które zweryfikują czy mieszkańcy czują się w Katowicach bezpiecznie. Równolegle policjanci zajmą się organizacją cyklu spotkań z radami mieszkańców z poszczególnych dzielnic.