Integracja środków transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Wspólny bilet uprawniający do podróży różnymi środkami komunikacji

Od pierwszego dnia marca 2024 roku, pasażerowie korzystający z transportu publicznego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogli cieszyć się znaczącymi, długo oczekiwanymi udogodnieniami. Wystarczy zakupić jeden bilet, który umożliwi podróżowanie zarówno Kolejami Śląskimi, jak i autobusami, tramwajami czy trolejbusami oraz pociągami POLREGIO. Bilety dostępne będą w formie dobowej lub 30-dniowej, dla pojedynczych miast, kilku miejscowości równocześnie lub całej aglomeracji.

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy województwem śląskim, Kolejami Śląskimi i POLREGIO 22 grudnia 2023 roku, od 1 marca 2024 r. cena 30-dniowego biletu umożliwiającego podróżowanie na obszarze jednego miasta, wzrośnie do 119 zł. Podwyżka o 10 zł wynika z zwiększania się kosztów utrzymania publicznego systemu transportu, szczególnie ze względu na rosnące ceny energii i płace. Mimo to, dzięki zawartemu porozumieniu, w cenie biletu pasażerowie zyskają dodatkową możliwość korzystania z transportu kolejowego.

Prezes zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak, podkreślił znaczenie integracji różnych środków transportu, mówiąc, że jest to kluczowy krok na drodze do ułatwienia podróżowania po dużych aglomeracjach miejskich. Zaznaczył, że nie powinno się zastanawiać, czy bilet jest ważny w danym środku transportu – najważniejsze jest to, aby pasażer mógł wybrać najszybsze lub najwygodniejsze połączenie. A często pociągi są szybszym środkiem transportu niż autobusy, tramwaje czy samochody.

Dostępne opcje biletów i ich ceny prezentują się następująco:

  1. Metrobilet 1 Miasto 30 kosztuje 119 zł i uprawnia do podróży na terenie jednego miasta.
  2. Metrobilet 2 Miasta 30 kosztuje 149 zł i umożliwia podróżowanie na terenie dwóch sąsiadujących miast.
  3. Za Metrobilet Obszarowy 30 trzeba zapłacić 189 zł. Jest on ważny na całej sieci komunikacji miejskiej oraz w pociągach kursujących na obszarze od trzech do sześciu kolejno graniczących ze sobą miast.
  4. Metrobilet Sieć 30 kosztuje 249 zł i jest ważny na całej sieci komunikacji miejskiej oraz na wszystkich liniach Kolei Śląskich i POLREGIO na obszarze metropolii.