Następny mural w Katowicach podkreśla znaczenie równości płci

W bliskiej przyszłości, na ulicach Katowic pojawi się nowa forma sztuki ulicznej – kolejny mural. Konkretnie, ten wyjątkowy przekaz artystyczny zostanie umieszczony na budynku przy ul. Katowickiej 33a.

Za inicjatywę stworzenia tego dzieła odpowiada kampania społeczno-edukacyjna o nazwie „MAKi”. Jej misją jest nie tylko promowanie idei równości płci, ale również uświadamianie społeczeństwa na ten temat. Kampania zwraca uwagę, że różnorodność między płciami nie powinna prowadzić do podziałów, ale wręcz przeciwnie – stanowić solidne fundamenty dla współpracy partnerskiej.

„MAKi” podkreślają, że równość płci ma fundamentalne znaczenie we wszelkich dziedzinach życia. Bez względu na to, czy chodzi o rodzinę, miejsce pracy, czy też zaangażowanie społeczne i polityczne – równość i szanowanie różnic są kluczowe. Ten nowy mural w Katowicach stanie się wizualnym symbolem tej ważnej kwestii.