Nowoczesne urządzenia medyczne w bloku operacyjnym Szpitala Murcki w Katowicach

W ostatnich latach Szpital Murcki w Katowicach poddano modernizacji, a ostatnim etapem tego procesu jest zainstalowanie nowych, zaawansowanych urządzeń medycznych w bloku operacyjnym. Te precyzyjne i nowoczesne maszyny mają na celu poprawę jakości usług zdrowotnych, jakie szpital oferuje swoim pacjentom, a także stworzenie lepszych warunków dla personelu medycznego.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, podkreśla, że decyzja o modernizacji Szpitala Murcki zapadła sześć lat temu i od tego czasu realizowany jest plan ratowania placówki. W ramach tego planu przeprowadzono remont budynków, w których znajdują się Oddziały Chirurgii i Chorób Wewnętrznych, a także dokonano zakupu nowego sprzętu medycznego. Dzięki tym zmianom, obserwuje się znaczny wzrost jakości świadczeń medycznych oraz poprawę warunków pracy dla personelu szpitala.

Szpital w ubiegłym roku uruchomił własną pracownię tomografii komputerowej, zaś teraz zainwestował ponad 900 tysięcy złotych w najnowocześniejsze urządzenia medyczne dla bloku operacyjnego. Prezydent Katowic podsumowuje, że łączna suma wydanych środków na modernizację Szpitala Murcki w latach 2017-2023 przekroczyła 18 milionów złotych.