Panorama zielonej energii nad PKM Katowice

Dachy zajezdni PKM Katowice przejdą transformację dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych. Położenie fundamentów pod to przedsięwzięcie stanowi już podpisana umowa dotycząca zaprojektowania owej instalacji. Firma Votre Project jest odpowiedzialna za przygotowanie projektu.

PKM Katowice jest właścicielem floty składającej się z 20 elektrycznych autobusów. Energia wytworzona przez nową instalację będzie w znacznej mierze wykorzystywana do ładowania tych pojazdów.

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej w PKM Katowice wynosi około 500 kW. Oczekuje się, że wraz z nią powstanie również magazyn energii o mocy około 250 kW i pojemności około 900 kWh. Panele fotowoltaiczne zostaną strategicznie rozmieszczone na dachach budynków zajezdni i administracyjnych w ramach PKM Katowice. Wyprodukowany prąd będzie wykorzystywany w codziennej działalności, w tym głównie do ładowania autobusów miejskich.

Dodatkowo, wykonawca ma za zadanie opracować plan techniczny i wykonawczy modernizacji stacji transformatorowej z rozdzielnią, systemami zabezpieczeń energetycznych oraz dostosować je do współpracy z nowymi instalacjami. Planuje się, że farma fotowoltaiczna będzie operować bezobsługowo, z możliwością bieżącego monitorowania parametrów i zdalnego sterowania urządzeniami.