Planowane nowe połączenie kolejowe między Katowicami a Gliwicami

Zapowiedziano stworzenie nowego alternatywnego szlaku kolejowego łączącego Katowice z Gliwicami. Rozpoczęła się procedura przetargowa na opracowanie projektu i modernizację istniejącej trasy kolejowej, o długości 20 km, która obecnie prowadzi przez Kochłowice. Obecnie przemierzają tę trasę jedynie pociągi towarowe, jednak w bliskim czasie ta sytuacja ma ulec zmianie.

To innowacyjne przedsięwzięcie stanowi jeden z sześciu zaplanowanych projektów kolejowych w aglomeracji śląskiej, które mają za zadanie usprawnić komunikację między miastami. Celem jest stworzenie dodatkowej trasy dla połączenia miasta Katowice z Gliwicami, aby odciążyć obecnie intensywnie użytkowaną linię numer 137 przechodzącą przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze, która jest jednym z najbardziej zatłoczonych szlaków kolejowych.

Aktualna trasa, o długości około 30 km, pełni kluczową rolę w systemie transportu publicznego regionu, jednak plany dotyczące rozbudowy do dwóch par torów w celu podniesienia jej przepustowości są na chwilę obecną jedynie ambitnymi perspektywami na przyszłość. Pierwszym krokiem w realizacji tych planów ma być stworzenie alternatywnego połączenia, które z jednej strony zdejmie ciężar z obecnie przeciążonej linii, a z drugiej strony umożliwi mieszkańcom regionu większy dostęp do sieci kolejowej.