Rondo Rudnickie – kluczowy punkt obwodnicy Raciborza

Zlokalizowane na wstępie dopiero co wybudowanej wschodniej obwodnicy Raciborza, Rondo Rudnickie ma kluczową rolę, jako miejsce połączenia nowo wytyczonej trasy Drogi Wojewódzkiej nr 935, prowadzącej w stronę Piaskowej-Rybnickiej, z Drogą Krajową nr 45, kierującą się na Opole. Planowana jest również północno-zachodnia obwodnica, której trasa ma rozpoczynać się właśnie stąd i prowadzić do Żerdzin.

Od grudnia 2021 roku głośno mówi się na temat tej inwestycji, a jej fundusze zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Prace nad planem trasy prowadzi grono specjalistów składające się z przedstawicieli firmy Eko-Okna, lokalnych władz powiatowych oraz wojewódzkich na Śląsku.

Pierwszy formalny etap przygotowań do budowy to tzw. studium korytarzowe, które wymaga wielu porozumień, najbardziej istotnych z firmą Eko-Okna (czytaj: Konflikt drogowy. Eko-Okna nie zgadzają się na propozycję przebiegu północno-zachodniej obwodnicy).

Oprócz powyższego studium, zamówienie obejmuje również przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Takie materiały są niezbędne do złożenia wniosku oraz finalnie – uzyskania wymienionej decyzji. Ten pakiet dokumentacyjny zawiera również koncepcję programową dla planowanej inwestycji.