Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Prezydentem Miasta

Celina M. Olszak, pełniąca funkcję rektora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, i Marcin Krupa, prezydent Katowic, spotkali się 26 czerwca w siedzibie miejskiego urzędu, aby zatwierdzić plan kontynuowania ich współpracy. Zawarta umowa jest rozbudową istniejącego honorowego patronatu prezydenta nad specjalizacją „Programowanie rozwoju miast”. Jest to obecnie jeden z oferowanych kierunków studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, realizowany w ramach programu „Gospodarka miejska i nieruchomości”.

W świetle zawartej umowy, reprezentant Miasta Katowice zostanie członkiem Rady Programowej na kierunku GMiN. Umowa przewiduje też możliwość odbywania praktyk dla studentów przez Urząd Miasta Katowice. Liczba miejsc na praktyki będzie maksymalna i ustanowiono ją na poziomie pięciu osób. Katowice kontynuują i jednocześnie rozwijają swoje partnerstwo z lokalnym Uniwersytetem Ekonomicznym.