Pogrzeb świecki – czym jest i w jaki sposób różni się od tradycyjnej uroczystości?

Pogrzeb świecki niegdyś stanowił osobliwą ciekawostkę, zwłaszcza w Polsce, która wedle obecnych statystyk wciąż jest krajem w większości katolickim. Jednakże ostatnie lata związane są z rosnącym zainteresowaniem pogrzebem bez elementów religijnych. Czym różni się uroczystość świecka od tradycyjnego obrzędu chrześcijańskiego?

Mistrz Ceremonii zamiast księdza

Pogrzeb świecki, jak można wywnioskować z samego terminu, to uroczystość pożegnalna, która odbywa się bez udziału symboliki religijnej, a więc nieobecne są takie elementy jak modlitwa, msza, krzyże czy poświęcenie grobu. Zamiast duchownego główną rolę odgrywa Mistrz Ceremonii – osoba zatrudniona przez zakład pogrzebowy lub rodzinę zmarłej osoby, której obowiązkiem jest przeprowadzenie uroczystości. Punktem centralnym świeckiego pogrzebu jest mowa pożegnalna, jednakże w przeciwieństwie do tradycyjnego pogrzebu, nie dotyczy ona kwestii religijnych, ale skupia się na życiu żegnanej osoby. Mistrz Ceremonii w toku rozmów z krewnymi oraz przyjaciółmi przygotowuje mowę, która przedstawia dokonania, aspiracje oraz marzenia zmarłego lub zmarłej.

Uroczystość skrojona na miarę potrzeb

Pogrzeb świecki nie posiada z góry narzuconej formuły, przez co może przybrać wyjątkowo zróżnicowaną formę. Zazwyczaj rodzina zmarłej osoby oraz zakład pogrzebowy wspólnie ustalają scenariusz ostatniego pożegnania, który decyduje o długości oraz przebiegu uroczystości. Oczywiście należy przestrzegać obowiązującego prawa oraz zasad etyki, ale oprócz tego można wybrać dowolną formę pogrzebu. Zazwyczaj drugim najważniejszym elementem takiego wydarzenia jest oprawa muzyczna, która może popłynąć z systemu nagłośnienia lub też może być wykonana na żywo. Ta druga opcja jest wyjątkowo przejmującym doświadczeniem, jednakże wiele osób uważa, że jest to najlepszy sposób, aby uczcić zmarłą osobę. Oprócz muzyki nad trumną mogą zostać odczytane wiersze, fragmenty książek lub obecni na pogrzebie goście mogą powiedzieć kilka słów od siebie.

Warto nadmienić, że pogrzeby świeckie mogą obejmować niektóre elementy ceremoniału uroczystości religijnych, na przykład pożegnanie w cmentarnej kaplicy. Ostatnie pożegnanie może zachować oficjalną formę znaną z tradycyjnych pogrzebów albo przybrać bardziej swobodną oprawę – wszystko zależy od preferencji rodziny lub życzeń zmarłej osoby, jeżeli takowe zostały wyrażone przed śmiercią.

Wszystkie elementy oraz sam przebieg pogrzebu świeckiego każdorazowo uzgadniane są z rodziną zmarłego przez firmę, która podejmuje się przygotowania takiej uroczystości. Zakład pogrzebowy Walczak z Katowic od wielu lat z powodzeniem organizuje pogrzeby świeckie, które zawsze odpowiadają dokładnie oczekiwaniom osób, które je zlecają.

Gdzie odbywają się pogrzeby świeckie?

Tego typu uroczystości mogą odbywać się zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i wyznaniowych. Zgodnie z artykułem 8. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo do pochówku przysługuje każdej osobie niezależnie od wyznania. W gminach, gdzie nie istnieją cmentarze komunalne, władze kościelne nie mogą odmówić pogrzebu świeckiego. Zarządca cmentarza nie może również zmienić miejsca pochówku ze względu na wyznanie lub brak wyznania grzebanej osoby, wyznaczyć grobu na obrzeżach cmentarza, a także narzucać ograniczeń związanych z wielkością, formą oraz wyglądem nagrobka. Pogrzeb świecki może się zatem odbyć w dowolnym miejscu bez obaw o zablokowanie uroczystości w ostatnim momencie przez kwestie natury religijnej.