Potrzeba zieleni w Katowicach: Trzy przetargi na inwestycje z Zielonego Budżetu

Aktualnie są prowadzone trzy aukcje publiczne na projekty, które mają być zaimplementowane jako część Zielonego Budżetu. Szacuje się, że ich wartość wyniesie milion złotych. Wybrani wykonawcy będą odpowiedzialni za rozwój i utrzymanie ziemi w różnych częściach miasta.

– Jest niezaprzeczalnym faktem, że Katowice pilnie potrzebują większej ilości zieleni. Roślinność, takie jak kwiaty i drzewa, nie tylko wzmacniają atrakcyjność miejskich krajobrazów, ale również przyczyniają się do poprawy ekosystemu – poprawiają jakość powietrza, obniżają temperaturę podczas upalnych dni i korzystnie wpływają na bilans wodny. Nasza społeczność dobrze to rozumie, co jest dostrzegalne po wnioskach składanych do Zielonego Budżetu. W bieżącym roku uruchomiliśmy już czwartą edycję tego programu. Każdy mieszkaniec Katowic mógł przesłać swój pomysł, który zgodnie z procedurą jest dalej sprawdzany i oceniany. Jeżeli propozycja otrzyma pozytywną opinię, następuje jej realizacja. Wśród projektów finansowanych dzięki zgłoszeniom mieszkańców można wyróżnić m.in. zazielenianie przestrzeni miejskich, odnawianie zieleni, skwerów i parków oraz tworzenie polan kwiatowych. Aktualnie trwające przetargi są wynikiem kolejnych 24 pomysłów z Zielonego Budżetu, na które planujemy przeznaczyć milion złotych – wyjaśnia Marcin Krupa, prezydent Katowic.