Reorganizacja ruchu drogowego i nowe miejsca postojowe wchodzą w życie

Proces wprowadzania zmienionej organizacji ruchu oraz redefinicji miejsc parkingowych jest obecnie realizowany. Jak to ma miejsce przy każdej fazie tego typu prac, lokalna społeczność jest systematycznie informowana o postępach za pomocą różnorodnych kanałów komunikacyjnych. W ramach tych działań, sporadycznie pojawiają się też notatki umieszczane za wycieraczkami pojazdów z prośbą o przemieszczenie samochodu w określonym czasie, co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie planowanych działań. Począwszy od nadchodzącego poniedziałku, czyli 7 sierpnia, specjaliści ds. dróg rozpoczną proces wymiany znaków drogowych, zarówno pionowych jak i poziomych, w kilkunastu wyznaczonych lokalizacjach.

W ramach przeprowadzanych prac, planowane jest usunięcie ponad 1700 obecnych znaków pionowych, które zostaną zastąpione przez 3332 nowe symbole. Działania obejmują również zmianę oznakowania poziomego. Wykonawca zadba o usunięcie 8 tysięcy metrów kwadratowych obecnych oznaczeń i zastąpi je niemalże 11 300 metrami kwadratowymi nowego oznakowania.

Ważnym elementem całego procesu jest zapewnienie, aby kierowcy nie zostawiali swoich pojazdów na terenach nieprzeznaczonych do parkowania. Tam gdzie przestrzeń miejska na to pozwoli, zamontowane zostaną dodatkowe udogodnienia takie jak donice z zielenią czy stojaki na rowery. W pozostałych miejscach, służby drogowe zastosują alternatywne rozwiązania – bariery oraz słupki. Należy jednak pamiętać, że realizacja oznakowania, zwłaszcza tego poziomego, zależy również od warunków atmosferycznych. Również sprawnie prowadzona współpraca z mieszkańcami wpływa na czas realizacji zmian – apeluje się do nich o stosowanie się do informacji i próśb emitowanych przez wykonawców prac.