Rozdano Śląskie Nagrody Naukowe

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE trwa przez cały rok, a jego ważną częścią są nagrody i wyróżnienia. Jedną z nagród jest Śląska Nagroda Naukowa przyznawana przez Prezydenta Miasta Katowice. Jest uhonorowaniem osiągnięć pracowników uczelni Województwa Śląskiego, którzy pracują przede wszystkim w badaniach naukowych na rzecz społeczności katowickiej. Nagroda 2022 trafiła do dr hab. Prof. Grzegorza Sierpińskiego z Politechniki Śląskiej.

„Katowice uzyskały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Po raz pierwszy wydarzenie tej rangi związane ze światem nauki odbędzie się w Polsce. To ogromne wyróżnienie, ale także szansa. Naszym wspólnym celem jest otwarcie uczelni na mieszkańców. Chcemy, by synergia między miastem, a uczelniami trwała i przynosiła efekty. Dlatego jako miasto od kilku lat angażujemy się w Śląski Festiwal Nauki, którego Katowice są gospodarzem. Częścią ŚFN jest również Śląska Nagroda Naukowa. Biorąc pod uwagę to jak duży nacisk na prowadzenie polityki zrównoważonego transportu położyliśmy w Katowicach, czy to poprzez budowę centrów przesiadkowych, kolejne kilometry dróg rowerowych po wdrażanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, zwanego ITS, nie może dziwić, że Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Katowice otrzymał dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. Politechniki Śląskiej, który zajmuje się tą tematyką” – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.